KOMUNITA CENACOLO VE ZLÍNĚ

Pro rodiče a blízké těch, kdo hledají pomoc v jakékoliv závislosti, otevíráme Rodičovský klub ve Zlíně v budově Centra pro rodinu na Jižních Svazích. Začínáme v pátek 14. srpna 2020 – v předvečer svátku  Nanebevzetí Panny Marie. Klub bude probíhat každý pátek od 19 hodin. Zde se zájemci dozví podrobnosti o komunitě. Vstup je volný, není se třeba předem ohlásit.  

 

Patronkou komunity Cenacolo v ČR pro rok 2020 je sv. Terezie z Avily

 

Modlitba zde