Nejbližší rodičovský klub v pátek 21. ledna 2022 v 19 hodin online.
Pokud chcete řešit závislost svého blízkého přihlaste se do pátku k účasti přes sms na tel. 777 864 893. Sami to nezvládnete.

V těchto dnech se připojujeme v 19 hodin k modlitbě komunitní novény (v italštině) a připravujeme se tak na 85. narozeniny Matky Elvíry. Součástí je desátek růžence, adorace a pozdravy z komunitních domů. 

 https://www.cenacolo.sk/?na=v&nk=24-8b51b7a1fe&id=25