Svátek života Saluzzo 2018 – 35 let od založení Cenacola

Nedlouho po otevření  Cenacola si  začala komunita každoročně připomínat své narozeniny. Vždy v nejbližší víkend k 16.07. si po čtyři dny připomínáme den, kdy nám Pán věnoval obrovský dar- společenství Cenacolo s mamou Elvírou. Také letos  nám svátek Panny Marie Karmelské  připomene, že máme za co Matce Boží děkovat.
Letos poprvé se pokusíme vypravit z České republiky zvláštní autobus, záleží na každém z nás, zda se naplní – pozvěte přátele a příznivce komunity. Kalkulace nákladů je spočítána na 40 platících osob, pokud v termínu do 15. května nebude dostatek zájemců o společnou cestu autobusem, budeme dopravu řešit jako loni osobními auty.

Více zde

Televizní pořad na výročí 10. let Cenacola na Slovensku

Komunita Cenacolo je na Slovensku už deset let. Za ten čas pomohla mnohým mladým ovládnout svou závislost a opět se zařadit do života. V pořadu TV LUX Doma je doma svou zkušenost povídají její členové, kteří komunitou prošli, žijí v ní nebo stále pomáhají její fungování. Ve studiu přivítáme i rodiče dětí, kteří se pasovali zda stále pasují se závislosťou.Hostia: Maria, Jožko, máma Eva, tato Miro, Barborka. 

Pořad je možno shlédnout na internetu v archivu TV LUX

Další pořady aktuálně vysílané na TV Lux:

13.4.2018    17:30    CENACOLO: Náš dom (2/2)
16.4.2018    21:55    CENACOLO: Náš dom (2/2)
19.4.2018    01:20    CENACOLO: Náš dom (2/2)
19.4.2018    12:55    CENACOLO: Náš dom (2/2)
20.4.2018    08:55    CENACOLO: Náš dom (2/2)

        O vzniku komunitného domu Cenacolo na Slovensku.

Komunita Cenacolo

Komunita Cenacolo je křesťanské sdružení, které přijímá ztracené mladé lidi, nespokojené a bouřící se, zoufalé a beznadějné, teda všechny, kteří chtějí  najít opět sami sebe, najít radost a smysl života.

Komunita se zrodila v červenci roku 1983, díky duchovnímu pochopení řádové sestry Elvíry Petrozzi, která chtěla darovat svůj život Bohu, především pak službou narkomanům a všem ztraceným mladým lidem. Středisko komunity je ve městě Saluzzo v Itálii. V současnosti má komunita víc jak šedesát center nacházejících se  v patnáct státech světa - v Itálii, Francii, Chorvatsku, Bosně a Hercegovině, Rakousku, Slovinsku, Polsku, Irsku, Velké Británii, Slovensku, USA, Brazílii, Peru, Argentině, Portugalsku, Španělsku, Libérii a Mexiku.

 Komunita Cenacolo pomáhá spolu více jak 2 200 mladým děvčatům a chlapcům. Oni chtějí být světlem v tmě,  znakem naděje, živým svědectvím, že smrt nemá poslední slovo. Mladým se předkládá jednoduchý způsob života rodinného stylu, s odkrýváním darů práce, přátelství a víry ve Slovo Boží, které se stalo člověkem v Ježíšovi, mrtvém a vzkříšeném pro nás.

Komunita předkládá život ve víře, že jedině v Ježíši člověk nachází v plnosti sebe samého a že nikdo kromě Toho, který ho stvořil - Boha Otce nemůže obnovit jeho srdce, které se ztratilo v hříšném životě. Představitelé komunity se snaží, aby jejich síla pramenila především z Lásky, která se rodí z Kristova Kříže, Lásky, která dává mrtvým život, osvobozuje uvězněné, navrací zrak slepým.

Děkujeme společně s vámi Pánovi, protože nás dělá lidmi, kteří každodenně rozjímají Jeho Vzkříšeni, tu sílu, ve které každý den pozorujeme, jak se vrací úsměv do tváře toho, který ztratil veškerou Naději.

Naše Komunita není léčebna, ale škola života. Problém drogy má svoje kořeny v rodině a jenom rodina může problém zastavit.