Televizní pořad na výročí 10. let Cenacola na Slovensku

Komunita Cenacolo je na Slovensku už deset let. Za ten čas pomohla mnohým mladým ovládnout svou závislost a opět se zařadit do života. V pořadu TV LUX Doma je doma svou zkušenost povídají její členové, kteří komunitou prošli, žijí v ní nebo stále pomáhají její fungování. Ve studiu přivítáme i rodiče dětí, kteří se pasovali zda stále pasují se závislosťou.Hostia: Maria, Jožko, máma Eva, tato Miro, Barborka. 

Pořad je možno shlédnout na internetu v archivu TV LUX

kniha matky Elvíry: Objímat vyhaslá srdce

Kniha popisuje silný příběh známé řeholnice Matky Elvíry, která se nechala vést Boží Prozřetelností k dílu záchrany zástupů mladých narkomanů a bezdomovců. V osmdesátých letech založila v italském Saluzzu komunitu Cenacolo, v níž nacházeli útočiště a uzdravení mladí lidé, jejichž život z nějakých důvodů ztroskotal

Zadarmo jste dostali, Zadarmo dávejte.(Mt, 10, 8)

Dar života nám byl dán zdarma.
Prvním povoláním je právě povolání k životu: přijmout život jako dar Boží lásky.
Když ráno otevřeme oči a uvědomíme si, že žijeme, měli bychom se pořádně usmát, darovat pořádné objetí. Když to říkám, často se mě ptají: „Ale na koho se mám usmát? Koho mám obejmout? Můj manžel je v práci. Děti ještě spí. Jsem tu jen já, nikdo jiný tu se mnou není.“ Odpovím: „A ty jsi ´nikdo´? Musíš se usmát na sebe, na svůj život, musíš obejmout sebe sama. Musíš se mít ráda, každý den znovu šťastně přijímat své bytí, svou existenci.“


Další