Modlitební úmysl na měsíc leden 2019

    • Novoroční od Mamy Elvíry: Prosíme Tě Pane Ježíši, dej nám dar rozjímat o svých očích, své tváři, svém srdci v očích a tváři každého, koho každodenně potkáváme na našich cestách. Daruj nám chudobné srdce, svobodné, dobré, jednoduché jako je Tvé, protože každý, kdo nás potká může potkat a vidět zářit Tebe v nás.

    • Za zahájení rodičovských klubů, otevření komunitního domu a komunitu Cenacolo v České republice.

    • Za o. Quirina - aby mu Pán žehnal v jeho kněžské službě pro svěřenou farnost Petrova Ves a naši komunitu.

 

Děkujme Pánu za jeho obrovský dar pro nás - Komunitu Cenacolo - a to tak, že každý den odpoledne společně se všemi členy komunity na celém světě se s vděčností modlíme aspoň jeden desátek bolestného růžence za matku Elvíru

 

Modlitby v této sekci

Připojte se k modlitbám za komunitu Cenacolo, za závislé a za založení domu komunity Cenacolo v ČR. Pravidelné modlitby se konají v tuto chvíli v Praze, v Sušici, v Brně a ve Zlíně.

 

Praha

Modlitba růžence každou středu od 17 hodin v kostele Panny Marie Sněžné na Jungmanově náměstí.

Mše svatá každou 1. středu v 18 hodin v kostele Panny Marie Sněžné na Jungmanově náměstí.

 

 

Sušice

Pravidelné pondělní modlitby za závislé (růženec a adorace) v době od 18 do 19h v klášterním kostele v Sušici

Brno

Pravidelná modlitba sv. růžence za závislé s otcem Quirínem v Brně v kostele Sv. Rodiny, Grohova 18, Brno a to vždy poslední SOBOTU v měsíci v 18 hodin. PROGRAM: modlitba svatého růžence

Letáček ke stažení

Zlín

Mše svaté ve Zlíně v kostele Sv. Filipa a Jakuba za komunitu Cenacolo a otevření komunitního domu v České republice se konají vždy poslední pondělí v měsíci. Nejbližší termíny: 28.1., 25.2., 25.3.2019  po růženci za závislé v 18,30h. 

Na setkání Vás zvou: Jarka a František Chvatíkovi. Tel.: +420 777 864 893, +420 604 220 320, jarka.chvatikova@centrum.cz.

 

Růženec za závislé ke stáhnutí

Zde si můžete stáhnout růžence, které se modlíme za závislé:

Radostný růženec za závislé

Bolestný růženec za závislé

Slavný růženec za závislé

Růženec světla za závislé