Modlitební úmysl na měsíc únor 2018


  • za přípravu a průběh únorového setkání rodičů a přátel komunity v premonstrátském klášteře v Želivě

  • za otevření komunitního domu v České republice

  • za zdraví a požehnání Svatého Otce Františka a matky Elvíry 

Modliby v této sekci

Připojte se k modlitbám za komunitu Cenacolo, za závislé a za založení domu komunity Cenacolo v ČR. Pravidelné modlitby se konají v tuto chvíli v Praze, v Sušici, v Brně a ve Zlíně.

 

Praha

Mše svatá v úterý v 19 hodin s následnou adorací v kapli sv. Barbory v klášterním areálu vedle kostela kostela sv. Tomáše na Malé Straně.

Termíny pro rok 2018: 13.2 13.3 10.4 15.5 12.6 11.9 9.10 13.11 a 11.12 

 

Sušice

Pravidelné pondělní modlitby za závislé (růženec a adorace) v době od 18 do 19h v klášterním kostele v Sušici

Brno

Pravidelná modlitba sv. růžence za závislé s otcem Quirínem v Brně v kostele Sv. Rodiny, Grohova 18, Brno a to vždy poslední SOBOTU v měsíci v 18 hodin. PROGRAM: modlitba svatého růžence

Letáček ke stažení

Zlín

Pravidelná modlitba sv. růžence za závislé ve Zlíně a to vždy v pondělí v 17,55 hodin v kostele Sv. Filipa a Jakuba, Sadová ulice, ZlínNa setkání Vás zvou: Jarka a František Chvatíkovi. Tel.: +420 777 864 893, +420 604 220 320, jarka.chvatikova@centrum.cz.

Růženec za závislé ke stáhnutí

Zde si můžete stáhnout růžence, které se modlíme za závislé:

Radostný růženec za závislé

Bolestný růženec za závislé

Slavný růženec za závislé

Růženec světla za závislé