Modlitební úmysl na měsíc listopad 2019

    • Za komunitu Cenacolo a otevření domu v České republice

    • Ať Duch svatý vede naše víkendové setkání v Olomouci.

    • Za exovce: Pane, povzbuď je a dej jim sílu, aby v každodenním životě dokázali jít po cestě, kterou se naučili v komunitě.

Děkujme Pánu za jeho obrovský dar pro nás - Komunitu Cenacolo - a to tak, že každý den odpoledne společně se všemi členy komunity na celém světě se s vděčností modlíme aspoň jeden desátek bolestného růžence za matku Elvíru

 

Modlitby v této sekci

Připojte se k modlitbám za komunitu Cenacolo, za závislé a za založení domu komunity Cenacolo v ČR. Pravidelné modlitby se konají v tuto chvíli v Praze, v Sušici, v Brně a ve Zlíně.

 

Praha

Modlitba růžence každou středu od 17 hodin v kostele Panny Marie Sněžné na Jungmanově náměstí.

Mše svatá každou 1. středu v 18 hodin v kostele Panny Marie Sněžné na Jungmanově náměstí s vyjímkou dubna, kdy je ve čtvrtek 4.4.2019 a října, to je 3.10.2019. Před mší je růženec od 17:20.

 

 

Sušice

Pravidelné pondělní modlitby za závislé (růženec a adorace) v době od 18 do 19h v klášterním kostele v Sušici

Brno

Pravidelná modlitba sv. růžence za závislé s otcem Quirínem v Brně v kostele Sv. Rodiny, Grohova 18, Brno a to vždy poslední SOBOTU v měsíci v 18 hodin. PROGRAM: modlitba svatého růžence

Letáček ke stažení

Zlín

Pravidelná modlitba sv. růžence za závislé ve Zlíně  v kostele Sv. Filipa a Jakuba za komunitu Cenacolo a otevření komunitního domu v České republice se konají vkaždé pondělí v 17:55 hodin.  Nejbližší mše svaté za komunitu Cenacolo v tomto kostele:  ; pondělí 26.8. v 18:30 hodin - další termíny jsou každé poslední pondělí v měsíc vždy v 18:30 hodin.

Na setkání Vás zvou: Jarka a František Chvatíkovi. Tel.: +420 777 864 893, +420 604 220 320, jarka.chvatikova@centrum.cz.

 

Růženec za závislé ke stáhnutí

Zde si můžete stáhnout růžence, které se modlíme za závislé:

Radostný růženec za závislé

Bolestný růženec za závislé

Slavný růženec za závislé

Růženec světla za závislé