Modlitební úmysl na měsíc červen 2020

    • Za komunitu Cenacolo a otevření prvního domu v České republice.

    • Za jednotu v našich rodinách a v celém našem cenacolském společenství.

    • Za organizátory a dobrý průběh Noci kostelů.

    • Za ty, kdo trpí, aby skrze pronikavý dotek Ježíšova srdce nalezli životní východisko.

Děkujme Pánu za jeho obrovský dar pro nás - Komunitu Cenacolo - a to tak, že každý den odpoledne společně se všemi členy komunity na celém světě se s vděčností modlíme aspoň jeden desátek bolestného růžence za matku Elvíru

 

Modlitby v této sekci

Připojte se k modlitbám za komunitu Cenacolo, za závislé a za založení domu komunity Cenacolo v ČR. Pravidelné modlitby se konají v tuto chvíli v Praze, v Sušici, v Brně a ve Zlíně.

 

Praha

Modlitba růžence každou středu od 17 hodin v kostele Panny Marie Sněžné na Jungmanově náměstí.

Mše svatá každou 1. středu v 18 hodin v kostele Panny Marie Sněžné na Jungmanově náměstí s vyjímkou dubna, kdy je ve čtvrtek 4.4.2019 a října, to je 3.10.2019. Před mší je růženec od 17:20.

 

 

Sušice

Pravidelné pondělní modlitby za závislé (růženec a adorace) v době od 18 do 19h v klášterním kostele v Sušici

Brno

Od ledna 2020 jsou modlitby za závislé nově přesunuty do farnosti Velešovice u Rousínova (13 km od východu Brna, 1 km od dálnice směr Slavkov).

Pravidelná modlitba sv. růžence za Cenacolo, za závislé a jejich rodiny a za vznik komunitního domu Cenacolo v ČR se pravidelně koná v kostele Sv. Barbory ve Velešovicích a to vždy poslední SOBOTU v měsíci v 18 hodin. PROGRAM: modlitba svatého růžence, sdílení. Více zde: https://poselstvizivota.webnode.cz/modlitby-za-zavisle

 

Zlín

Pravidelná modlitba sv. růžence za závislé ve Zlíně  v kostele Sv. Filipa a Jakuba za komunitu Cenacolo a otevření komunitního domu v České republice se konají vkaždé pondělí v 17:55 hodin.  Nejbližší mše svaté za komunitu Cenacolo v pondělí 25.5. a 29.6.2020 - vždy v 18,30hod - další termíny jsou každé poslední pondělí v měsíc vždy v 18:30 hodin.

Na setkání Vás zvou: Jarka a František Chvatíkovi. Tel.: +420 777 864 893, +420 604 220 320, jarka.chvatikova@centrum.cz.

 

Růženec za závislé ke stáhnutí

Zde si můžete stáhnout růžence, které se modlíme za závislé:

Radostný růženec za závislé

Bolestný růženec za závislé

Slavný růženec za závislé

Růženec světla za závislé