Modlitební úmysl na měsíc leden 2021

  • Za komunitu Cenacolo a otevření domu v České republice.

  • Abychom byli posilněni ve víře, že Ježíš je Pánem času - i tohoto, který zrovna žijeme. On je Pánem situací, které nezvládáme a má moc vše proměnit v požehnání.

  • Pane, prosíme za ukončení šíření koronaviru, abychom se mohli znovu setkávat v našem společenství s Tebou.

  • Ať vnímáme Boží přítomnost v našem společenství a nebojíme se vzájemně sdílet se svými radostmi. Ať nezůstáváme sami se svými těžkostmi a obavami, ale opřeme se o sílu modlitby společenství.
  • Za Dášu, Zuzku, Pavlínu, Zdeňka, Mílu, Vítka, Dominika a další, kdo jsou nyní vzdáleni, ale zůstávají v našich srdcích
  • Děkujeme za záchranu Ondřejova života a prosíme o Boží pomoc pro něj a jeho bratry.

Děkujme Pánu za jeho obrovský dar pro nás - Komunitu Cenacolo - a to tak, že každý den odpoledne společně se všemi členy komunity na celém světě se s vděčností modlíme aspoň jeden desátek bolestného růžence za matku Elvíru

 

Modlitby v této sekci

Připojte se k modlitbám za komunitu Cenacolo, za závislé a za založení domu komunity Cenacolo v ČR. Pravidelné modlitby se konají v tuto chvíli v Praze, v Sušici, v Brně a ve Zlíně.

 

Praha

Modlitba růžence každou středu od 17,20 hodin v kostele Panny Marie Sněžné na Jungmanově náměstí.

Mše svatá každou 1. středu v měsíci v 18 hodin v kostele Panny Marie Sněžné na Jungmanově náměstí.

 

 

Sušice

Pravidelné pondělní modlitby za závislé (růženec a adorace) v době od 18 do 19h v klášterním kostele v Sušici

Brno

Od ledna 2020 jsou modlitby za závislé nově přesunuty do farnosti Velešovice u Rousínova (13 km od východu Brna, 1 km od dálnice směr Slavkov).

Pravidelná modlitba sv. růžence za Cenacolo, za závislé a jejich rodiny a za vznik komunitního domu Cenacolo v ČR se pravidelně koná v kostele Sv. Barbory ve Velešovicích a to vždy poslední SOBOTU v měsíci v 18 hodin. PROGRAM: modlitba svatého růžence, sdílení. Více zde: https://poselstvizivota.webnode.cz/modlitby-za-zavisle

 

Zlín

Pravidelné růžence v kostele Sv. Filipa a Jakuba za závislé se konají  každé pondělí v 17:55 hodin.  Mše svatá za komunitu Cenacolo a otevření komunitního domu v ČR  je obětována každé  pondělí v  18:30 hodin - v současnosti streemovaná (farnostzlin.cz). 

Na setkání Vás zvou: Jarka a František Chvatíkovi. Tel.: +420 777 864 893, +420 604 220 320, jarka.chvatikova@centrum.cz.

 

Růženec za závislé ke stáhnutí

Zde si můžete stáhnout růžence, které se modlíme za závislé:

Radostný růženec za závislé

Bolestný růženec za závislé

Slavný růženec za závislé

Růženec světla za závislé