Modlitební úmysly na měsíc září 2021

  • ZA JIŘÍHO, KTERÝ JE V UMĚLÉM SPÁNKU A JEHO MÁMU,
  • za požehnání pro návštěvu Sv. Otce v Maďarsku a na Slovensku a za všechny, kdo se jí budou účastnit živě či online,
  • za společenství  Cenacolo a otevření komunitního domu v České republice, Kolumbii i dalších zemích, které na tuto milost čekají a modlí se za ni,

  • za páteční kluby a prozřetelné vedení všech, kdo hledají pro sebe nebo své blízké pomoc,kterou jim může poskytnout naše společenství,

  • za žáky, studenty, učitele a vychovatele v novém školním roce,
  • za inspirování se ctnostmi sv. Ludmily, která je letošní patronkou českého společenství Cenacola a za duchovní užitek oslav 1.100 let od její násilné smrti na Tetíně, 
  • za rodičovské putování cenacolských rodičů do Medjugorje,
  • za naši zem, kterou jsi nám daroval, abychom o ni s láskou a vděčností pečovali. Děkujeme Ti také za ty, kteří naší zemi vládnou a povedou po říjnových volbách. Daruj jim laskavé a moudré srdce, aby poznávali, co je dobré a co je zlé, aby ochotně naslouchali Tvému hlasu ve svém svědomí a řídili se podle něho.   

Děkujme Pánu za jeho obrovský dar pro nás - Komunitu Cenacolo - a to tak, že každý den odpoledne společně se všemi členy komunity na celém světě se s vděčností modlíme aspoň jeden desátek bolestného růžence za matku Elvíru.

 

Modlitby v této sekci

Připojte se k modlitbám za komunitu Cenacolo, za závislé a za založení domu komunity Cenacolo v ČR. Pravidelné veřejné modlitby se konají v tuto chvíli v Praze, v Sušici, v Brně a ve Zlíně.

 

Praha

Modlitba růžence každou středu od 17,20 hodin v kostele Panny Marie Sněžné na Jungmanově náměstí.

Mše svatá každou 1. středu v měsíci v 18 hodin v kostele Panny Marie Sněžné na Jungmanově náměstí.

 

 

Sušice

Pravidelné pondělní modlitby za závislé (růženec a adorace) v době od 18 do 19h v klášterním kostele v Sušici

Brno

Od ledna 2020 jsou modlitby za závislé nově přesunuty do farnosti Velešovice u Rousínova (13 km od východu Brna, 1 km od dálnice směr Slavkov).

Pravidelná modlitba sv. růžence za Cenacolo, za závislé a jejich rodiny a za vznik komunitního domu Cenacolo v ČR se pravidelně koná v kostele Sv. Barbory ve Velešovicích a to vždy poslední SOBOTU v měsíci v 18 hodin. PROGRAM: modlitba svatého růžence, sdílení. Více zde: https://poselstvizivota.webnode.cz/modlitby-za-zavisle

 

Zlín

Pravidelné růžence v kostele Sv. Filipa a Jakuba za závislé se konají  každé pondělí v 17:55 hodin.  Mše svatá za komunitu Cenacolo a otevření komunitního domu v ČR  je obětována tamtéž každé  pondělí v  18:30 hodin. 

Na setkání Vás zvou: Jarka a František Chvatíkovi. Tel.: +420 777 864 893, +420 604 220 320, jarka.chvatikova@centrum.cz.

 

Růženec za závislé ke stáhnutí

Zde si můžete stáhnout růžence, které se modlíme za závislé:

Radostný růženec za závislé

Bolestný růženec za závislé

Slavný růženec za závislé

Růženec světla za závislé