Modlitební úmysly na měsíc červen 2023

MODLÍME SE A PROSÍME SPOLEČNĚ:

-           Za české společenství Cenacolo, za otevření komunitního domu v naší zemi a za první budoucí odpovědné v tomto domě,

-           za páteční kluby a prozřetelné vedení všech, kdo hledají pro sebe, nebo své blízké pomoc, kterou jim může poskytnout naše společenství,

-           za záchranu Báry a posilu Boží na komunitní cestě pro její rodiče Moniku a Davida,

-           za exovce, aby vytvořili společenství, které jim pomůže žít a rozvíjet principy komunity, které poznali při pobytu v komunitě,

-           za dary  Ducha svatého pro chalany při přípravě Dne otevřených dveří a pro všechny, kdo se chystají zúčastnit,

-          za Boží požehnání pro nové kroky pražské cenacolské skupiny,

-          za letošní Svátek života a všechny, kdo se na jeho přípravě podílejí,

-          za Boží požehnání pro o. Quirina, který slaví 30 let kněžské služby. 

 

 Děkujme Pánu za jeho obrovský dar pro nás - Komunitu Cenacolo - a to tak, že každý den odpoledne společně se všemi členy komunity na celém světě se s vděčností modlíme aspoň jeden desátek bolestného růžence za matku Elvíru.

Modlitby v této sekci

Připojte se k modlitbám za komunitu Cenacolo, za závislé a za otevření domu komunity Cenacolo v ČR. Pravidelné veřejné modlitby se konají v Praze, v Sušici, u Brna, ve Zlíně a v Želivu.

 Praha

Modlitba růžence každou středu od 17,20 hodin v kostele Panny Marie Sněžné na Jungmanově náměstí.

Mše svatá každou 1. středu v měsíci v 18 hodin v kostele Panny Marie Sněžné na Jungmanově náměstí.

Sušice

Pravidelné pondělní modlitby za závislé (růženec a adorace) v době od 18 do 19h v klášterním kostele v Sušici

Brno

farnost Velešovice u Rousínova (13 km od východu Brna, 1 km od dálnice směr Slavkov).

Pravidelná modlitba sv. růžence za Cenacolo, za závislé a jejich rodiny a za vznik komunitního domu Cenacolo v ČR se pravidelně koná v kostele Sv. Barbory ve Velešovicích a to vždy poslední SOBOTU v měsíci v 18 hodin. PROGRAM: modlitba svatého růžence, sdílení. Více zde: https://poselstvizivota.webnode.cz/modlitby-za-zavisle

 Zlín

Pravidelné růžence v kostele Sv. Filipa a Jakuba za závislé se konají  každé pondělí v 17:55 hodin.  Mše svatá za komunitu Cenacolo a otevření komunitního domu v ČR  je obětována tamtéž každé  pondělí v  18:30 hodin. 

Želiv

Každé pondělí v 18 hodin modlitba růžence za závislé - v zimním období v Želivském klášteře, v letním období v kostele.

Růženec za závislé ke stáhnutí

Zde si můžete stáhnout růžence, které se modlíme za závislé:

Radostný růženec za závislé

Bolestný růženec za závislé

Slavný růženec za závislé

Růženec světla za závislé