Když chci, aby můj syn/dcera vstoupil(a) do komunity, co pro to musím udělat?

Pokud chcete, aby Váš syn, dcera, manžel, bratr, blízký vstoupil do komunity, doporučujeme nejprve navštívit rodičovské kluby v Piešťanech, které se konají každý pátek od 19 hodin (vyjímkou jsou Velikonoce a Vánoční svátky). Vstup je volný a nemusíte se nikde předem hlásit. Více se dozvíte na Slovenských stránkách zde. Běžně na kluby chodí rodiče, blízcí, kteří chtějí závislému pomoci sami, bez toho, který potřebuje pomoci.

Co by měla dcera dělat a dodržovat, aby mohla vstoupit do komunity?

Nejprve je důležité, abyste se s komunitou a jejím přístupem k umění žít nejprve seznámili vy, rodiče, manželé (nejbližší) a abyste se též seznámili s dalšími možnostmi řešení závislosti v Čechách a i jinde. Proto je zapotřebí, abyste absolvovali nejprve 3 povinné pátkové rodičovské kluby v Piešťanech. Mladý nebo mladá, kteří mají problémy se životem (tzn. nejen závislí) mohou jet s vámi, ale nejsou tam zapotřebí a proto je nenuťte k účasti. Po důkladném zvážení, získání informací se teprve můžete rozhodnout a vybrat zařízení, ve kterém mu (závislému) budete pomáhat.

Pokud se rozhodnete pro cestu komunity, pak zájemce o vstup do komunity by v přípravě měl přísně dodržovat ve vlastním zájmu tyto zásady:

  • nekouřit, nepít alkoholické nápoje, nepoužívat návykové, omamné a psychotropní látky (včetně léků)
  • neměl by u sebe mít peníze ani platební karty
  • neměl by řídit (ohrožuje tím nejen sebe)
  • neměl by mít mobilní telefon ani přístup k internetu, za jejichž pomoci si může cokoliv sehnat
  • neopouštět byt bez vašeho doporovodu, respektive bez doprovodu spolehlivého nezávislého
  • vyvarovat se styku se "starými" přáteli

 

My i náš syn jsme nevěřící. Vezmou jej do komunity?

Komunita je postavená na základech katolické víry, ale to, že Váš syn nebo i vy nejste věřící není překážkou pro vstup do komunity. Komunita přijímá lidi bez ohledu na pohlaví, víru a rasu.

Dobrý den, našel jsem stránky Cenacolo.cz, kde již dlouho není záznam. Fungují tyto stránky ještě?

Stránky www.cenacolo.cz nejsou v tuto chvíli vlastněné komunitou a tak informace na nich nalezené nepocházejí komunity. Stránky vlastní Komunita Sv. Zdislavy, která se sama o své vůli snaží přiblížení komunitním pravidlům a životu v komunitě.

Proto za obsah těchto stránek nejsme schopni být odpovědni a pokud víme, komunita Sv. Zdislavy již není v tuto chvíli funkční.

Syn se léčí na psychiatrické nemoci a bere léky. Může vstoupit do komunity? Bude tam mít dobrého psychiatra, který jej bude léčit?

V komunitě nejsou žádní lékaři, jsou tam jen členové komunity. Proto před vstupem do komunity je zapotřebí ve spolupráci s lékařem utlumit léčbu, pokud to jde. Z naší zkušenosti mnoho psychiatrických chorob je podníceno právě závislostí. V každém případě doporučujeme fakt, že se syn léčí a bere nějaké léky probrat na rodičovských klubech, kde vám můžeme individuálně poradit jak dále.

Proč to trvá tak dlouho, než závislého vezmete do komunity?

Dlouho je relativní pojem, komunita není jen pro závislého, ale i pro členy jeho rodiny. Všichni se musí přesvědčit, že právě tato cesta je pro ně ta pravá, jak závislí, tak i nejbližší, ale i kluci z komunity musí nabýt dojmu, že závislý opravdu chce, protože jinak by jeho pobyt v komunitě nepřinesl kýžené očekávání.

Četl jsem podmínky vstupu a zdají se hodně přísné, tvrdé. Proč se třeba nesmí kouřit?

Podmínky jsou stanovovány samotnými kluky a děvčaty z komunity. Nejedná se o "výmysl" někoho z nás. Tyto podmínky se vytvářejí již více jak 30 let a jsou i komunitou upravovány tak, aby maximálně pomohly úspěšnému vstupu do komunity. Zmiňované kouření kdysi bylo také povoleno, ale v průběhu jej komunita doporučila odbourat také, protože i kouření je závislost, která následně může vést k "prolomení ledů" i pro jiné závislosti.

Možná se vám pokyny zdají nesmyslné, teprve během přípravných setkání zjistíte a pochopíte jejich smysl.

Představili jsme synovi komunitu a její pravidla. Obrátil se na nás s výtkou: Mě strčíte do komunity aby jste sami měli pokoj!

Naše děti od nás očekávají spravedlnost a stejné podmínky pro všechny. Vybrali jste pro svoje dítě nejlepší cestu, která mu má pomoci v jeho změně. Očekáváte, že změní postoj k vlastnímu životu, změní žebříček hodnot tak, jak jste udělali i vy, jestliže jste se dali cestou komunity. A zde je i odpověď na jeho otázku. I my budeme pokračovat po této cestě spolu s ním a s ostatními v komunitě. To je asi to nejvíce, co pro naše děti můžeme udělat, abychom cítili vzájemnou blízkost!

Kolik se za pobyt v komunitě platí?

Za pobyt v komunitě neplatíte nic. Komunita je soběstačná. Ale samozřejmě můžete dobrovolně na pobyt přispět nebo přispívat.

Jak dlouho trvá pobyt závislého v komunitě?

Délka pobytu je individuální, ale většinou se délka pobytu pohybuje mezi 4-5 lety a někdy i více.