Když chci, aby můj syn/dcera vstoupil(a) do komunity, co pro to musím udělat?

Pokud chcete, aby Váš syn, dcera, manžel, bratr, blízký vstoupil do komunity, doporučujeme nejprve navštívit rodičovské kluby ve Zlíně, které se konají každý pátek od 19 hodin (vyjímkou jsou Velikonoce a Vánoční svátky). Vstup je volný a nemusíte se nikde předem hlásit. Běžně na kluby chodí rodiče, blízcí, kteří chtějí závislému pomoci sami, bez toho, který potřebuje pomoci.

Příprava děvčat na vstup do Komunity Cenacolo

Prvním krokem v přípravě na vstup a na získání informací o Komunitě Cenacolo  je absolvování Rodičovského klubu, který se koná ve Zlíně. Začátek každý pátek v 19,00h  (kromě Vánoc  a  Velkého pátku). Na tento klub jsou pozvaní rodiče, rodinní příslušníci a  přátelé  dívky, která má problémy. Je potřebné absolvovat 3 rodičovské kluby.  Zde získáte první informace o komunitě od rodičů, kteří měli  a nebo stále mají dítě v komunitě a dělí se o svoje zkušenosti. Pokud chce děvče  absolvovat  tzv.  „Zkušenost“ v Komunite Cenacolo (tzn. nemá a ani neměla problémy s žádnou závislostí) je potřebné, aby absolvovala minimálně jeden Rodičovský klub.


Pokud dívka navštěvovala nebo navštěvuje psychiatra resp. psychologa, je potřebné na první rodičovský klub přinést kopii lékařských zpráv.


Po absolvovaní 3 Rodičovských klubů jsou  rodiče  pozvaní na tzv. kolokvie - přípravné rozhovory, které se konají v prostorách pastoračního centra při jezuitském kostele Sedmibolestné  Panny Marie na rohu Teplické a Poštové ulice v Piešťanoch. Tam se rodiče setkají a komunikují s rodiči,  a dívkami s dívkami, které byly v komunitě. Na první kolokvie přichází rodiče bez děvčete.  Děvče se přidá  k rodičům od druhých kolokvií. Dívčí  kolokvia se zpravidla konají každou druhou sobotu  v  10:00 h dopoledne.

Pokud chce někdo prožít zkušenost v Komunitě Cenacolo, je též potřebné, aby rodiče přišli na Kolokvia a aby pochopili systém fungování Komunity Cenacolo.  

 

Děvčata v průběhu doby přípravy neumístňujeme do náhradních rodin ani do jiných zařízení.  Přípravu  je potřebné absolvovat v rodině. Stejně tak během přípravy komunita nezabezpečuje dívkám žádné náhradní ubytování ani dopravu na kolokvia.

 

Pokud se chce připravovat na vstup mladá žena, která má děti, je nevyhnutelná individuální konzultace možností pro vstup do Komunity Cenacolo.

Základní doporučení pro rodiče, nejbližší příbuzné a přátele, kteří chtějí pomoct závislé osobě:


1. Pokud chci, aby byla moje blízká osoba v komunitě úspěšná, musí všichni, kteří mě potkají vidět, že plně důvěřuji komunitě.  Nestačí o tom jen hovořit, musí to být vidět na mém chování
2. Nesmím sám sobě udělovat žádné výjimky ze zásad komunity
3. Musím intenzivně pracovat na plnění daného slova a na pravdomluvnosti
4. V maximální možné míře udržovat kontakt s Pánem Bohem -  pravidelná modlitba
5. V maximální možné míře udržovat kontakt s Komunitou Cenacolo t. j.  zúčastňovat se co nejvíce, dle svých možností, aktivit komunity v Čechách, na Slovensku, ale i v cizině. Sledovat pravidelné  komunitní média, které prokazatelně pocházejí z komunity a používat je na svoje duchovní obohacení


Pokyny před vstupem do Komunity Cenacolo:
Zájemkyně o vstup do Společenství by měla  přísně dodržovat ve vlastním zájmu následující zásady :

  • nekouřit, nepít alkoholické nápoje, neužívat návykové omamné a psychotropní látky, včetně léků                                               
  • nemít  u sebe peníze ani bankovní karty
  • neřídit motorová vozidla
  • nemít u sebe ani nepoužívat  mobilní telefon
  • nepoužívat internet                                                         
  • neopouštět svoje bydliště sama bez doprovodu někoho z čistých příslušníků rodiny
  • nenavštěvovat ani jakýmkoliv způsobem
  • nekontaktovat své „staré přátele“

 

My i náš syn jsme nevěřící. Vezmou jej do komunity?

Komunita je postavená na základech katolické víry, ale to, že Váš syn nebo i vy nejste věřící není překážkou pro vstup do komunity. Komunita přijímá lidi bez ohledu na pohlaví, víru a rasu.

Dobrý den, našel jsem stránky Cenacolo.cz, kde již dlouho není záznam. Fungují tyto stránky ještě?

Stránky www.cenacolo.cz nejsou v tuto chvíli vlastněné komunitou a tak informace na nich nalezené nepocházejí komunity. Stránky vlastní Komunita Sv. Zdislavy, která se sama o své vůli snaží přiblížení komunitním pravidlům a životu v komunitě.

Proto za obsah těchto stránek nejsme schopni být odpovědni a pokud víme, komunita Sv. Zdislavy již není v tuto chvíli funkční.

Syn se léčí na psychiatrické nemoci a bere léky. Může vstoupit do komunity? Bude tam mít dobrého psychiatra, který jej bude léčit?

V komunitě nejsou žádní lékaři, jsou tam jen členové komunity. Proto před vstupem do komunity je zapotřebí ve spolupráci s lékařem utlumit léčbu, pokud to jde. Z naší zkušenosti mnoho psychiatrických chorob je podníceno právě závislostí. V každém případě doporučujeme fakt, že se syn léčí a bere nějaké léky probrat na rodičovských klubech, kde vám můžeme individuálně poradit jak dále.

Proč to trvá tak dlouho, než závislého vezmete do komunity?

Dlouho je relativní pojem, komunita není jen pro závislého, ale i pro členy jeho rodiny. Všichni se musí přesvědčit, že právě tato cesta je pro ně ta pravá, jak závislí, tak i nejbližší, ale i kluci z komunity musí nabýt dojmu, že závislý opravdu chce, protože jinak by jeho pobyt v komunitě nepřinesl kýžené očekávání.

Četl jsem podmínky vstupu a zdají se hodně přísné, tvrdé. Proč se třeba nesmí kouřit?

Podmínky jsou stanovovány samotnými kluky a děvčaty z komunity. Nejedná se o "výmysl" někoho z nás. Tyto podmínky se vytvářejí již více jak 30 let a jsou i komunitou upravovány tak, aby maximálně pomohly úspěšnému vstupu do komunity. Zmiňované kouření kdysi bylo také povoleno, ale v průběhu jej komunita doporučila odbourat také, protože i kouření je závislost, která následně může vést k "prolomení ledů" i pro jiné závislosti.

Možná se vám pokyny zdají nesmyslné, teprve během přípravných setkání zjistíte a pochopíte jejich smysl.

Představili jsme synovi komunitu a její pravidla. Obrátil se na nás s výtkou: Mě strčíte do komunity aby jste sami měli pokoj!

Naše děti od nás očekávají spravedlnost a stejné podmínky pro všechny. Vybrali jste pro svoje dítě nejlepší cestu, která mu má pomoci v jeho změně. Očekáváte, že změní postoj k vlastnímu životu, změní žebříček hodnot tak, jak jste udělali i vy, jestliže jste se dali cestou komunity. A zde je i odpověď na jeho otázku. I my budeme pokračovat po této cestě spolu s ním a s ostatními v komunitě. To je asi to nejvíce, co pro naše děti můžeme udělat, abychom cítili vzájemnou blízkost!

Kolik se za pobyt v komunitě platí?

Za pobyt v komunitě neplatíte nic. Komunita je soběstačná. Ale samozřejmě můžete dobrovolně na pobyt přispět nebo přispívat.

Jak dlouho trvá pobyt závislého v komunitě?

Délka pobytu je individuální, ale většinou se délka pobytu pohybuje mezi 4-5 lety a někdy i více.