Nedlouho po otevření  Cenacola si  začala komunita každoročně připomínat své narozeniny. Vždy v nejbližší víkend k 16.07. si po čtyři dny připomínáme den, kdy nám Pán věnoval obrovský dar- společenství Cenacolo s mamou Elvírou. Také letos  nám svátek Panny Marie Karmelské  připomene, že máme za co Matce Boží děkovat.
Letos poprvé se pokusíme vypravit z České republiky zvláštní autobus, záleží na každém z nás, zda se naplní – pozvěte přátele a příznivce komunity. Kalkulace nákladů je spočítána na 40 platících osob, pokud v termínu do 15. května nebude dostatek zájemců o společnou cestu autobusem, budeme dopravu řešit jako loni osobními auty.

 

Autobus bude vyjíždět ze Zlína ve středu  11.07.2018  ve večerních hodinách, do Saluzza dorazíme kolem 14.h 12.07.2018. Program Svátku žživota začne ve čtvrtek 12.07.2018  v 15h a skončí  odpoledne 15.07.2018. Předpokládaný  návrat do Zlína bude 16.07.2018  kolem poledne. Tyto časy a pokyny upřesníme přihlášeným týden před Festou.

Vzhledem k avízovanému velkému zájmu rodičů a přátel komunity doporučuji zájemcům přihlásitse co nejdříve po vyvěšení tohoto oznamu a zaplatit zálohu 2.000 Kč. PŘIHLASTE SE DO 15.5.2018 na níže uvedený e-mail,  abyste si tak  zajistili svou účast na tomto putování.   Po dobu  přípravy na cestu do Saluzza prosím o modlitby za úspěšný průběh letošního Svátku žživota,  zdraví mamy Elvíry a všech nemocných komunitních rodičů.


Organizací  letošního putování a pobytu v Saluzzu jsem pověřil Jarku a sebe.
František ze Zlína má telefon +420 604 220 320   e-mail: frantisekchvatik@centrum.cz .
Zálohu ve výši 2.000 Kč na osobu zašlete nejpozději do 31. května 2018 na účet 27-7094320217/0100 – do zprávy pro adresáta napište příjmení a za koho je tato platba. Záloha bude započítána do konečné ceny ať už pojedeme autobusem nebo auty.V případě společného putování autobusem je celková předpokládaná cena 6.650 Kč (doprava +  3x ubytování se snídaní). V případě nedostatku účastníků pojedeme auty a celková cena se zřejmě sníží. Jednáme také o doprovodu kněze.
Cestovní pojištění si každý vyřizuje sám. Stravenky během pobytu v komunitě  si každý platí sám na místě po příjezdu – 50 EUR na osobu (oběd a večeře v pátek, sobotu a neděli).

Při přihlašování nahlaste jméno, příjmení, datum  narození, bydliště, č. OP nebo pasu, č. tlf. a e-mailovou adresu, a také celé jméno toho, za kterým jedete do komunity a vztah k němu (matka, otec, sourozenec, syn, nevěsta atd.)
Ti, kteří nepojedou do Saluzza  s naší skupinou, t. zn. jedou individuálně (nedoporučujeme), se na webové stránce www.festadellavita.info zaregistrují sami a také si musí zařídit  vše včetně ubytování. Registrace je bezplatná, ale povinná. Všechny, kdo pojedou s naší skupinou, zaregistrujeme. Po příjezdu na kopec dostaneme jmenovku- PASS, kterou budeme nosit po celou dobu setkání na krku.
Čas a místo odjezdu autobusu ze Zlína upřesníme během června, dalším možným místem nástupu bude Brno.
Po  dobu celých čtyř  dnů bude příležitost přistoupit ke svátosti smíření. Mše svatá bude každý den v rámci programu setkání.

Očekáváme hojnou účast a pomoc, za drobné nedostatky se omlouváme předem a prosíme o odpuštění. Těšíme se  na společné putování.

Jarka+František


12. 07. 2018