Československé setkání rodičů a přátel komunity Cenacolo se uskutečnilo ve dnech 9.-11.2.2018  v klášteře premonstrátů v  Želivi. Zúčastnilo se celkem 120 účastníků, z toho 90 Slováků. V pátek  se konal rodičovský klub, na kterém se svěřují se svými problémy ti, kteří hledají pomoc a zpravidla mezi nás přijdou poprvé. Tyto kluby se konají po celý rok vždy v pátek od 19h v Piešťanech. V Želivi byl klub výjimečně.

 

V sobotu byla pravidelná kněžská katecheze O. Ireneje, tentokrát na téma Způsobnost.  Odpoledne následovalo svědectví českých rodičů  o jejich cestě s komunitou Cenacolo. O jejich zkušenostech, o tom,  jak  kráčí po cestě nového objevování víry. Sdílené zkušenosti se tak proměňují v pomoc a novou naději pro všechny, kteří hledají pomoc, pro všechny zoufalé, poznamenané stejným utrpením. Večer byl tradiční, v pořadí již 13. ples rodičů a přátel  Cenacolo, který je vždy plný zábavy, veselí a juchání a má jasná pravidla – BEZ ALKOHOLU A NIKOTINU. Celý program československého setkání  probíhal v nádherném prostředí sálu Pod českým nebem v premonstrátském klášteře v Želivi. 

Vyvrcholením třídenního setkání byla pontifikální mše svatá v neděli v kostele Narození Panny Marie, kterou sloužil želivský opat O. Jáchym. Součástí bylo svědectví  českého chlapce z komunitního domu v Králové při Senci na Slovensku, Michala, a dále svědectví slovenských rodičů.

Velké poděkování patří želivskému Opatovi O. Jáchymovi a převorovi kláštera O. Tadeáši, za pozvání do tak krásného prostředí, za jejich čas, který věnovali našemu společenství během těchto tří dní a za jejich modlitby na úmysl otevření českého komunitního domu.

Ivanka a František


19. 02. 2018