„Chvála Kristu!“ - vítají nás kluci ve slovenském domě v Kráľové pri Senci  jednu srpnovou sobotu a tím je vlastně řečeno vše, kvůli čemu jsme přišli. Sešli jsme se, abychom poděkovali za 25 let kněžské služby P. Jána Quirína Barníka. Přijely cenacolské rodiny ze Slovenska, Moravy a Slezska, Čech i Polska. Každý z nás by se mohl podělit o svůj příběh, v němž P. Quirín hraje důležitou roli. Quirín, který má „velké uši“ a umí trpělivě a citlivě naslouchat. Není mužem velkých slov, ale každodenních malých i velkých skutků. Quirín, který je až mateřsky obětavý a jehož velkorysost je někdy na hranici zdravého (lidského) rozumu.

 

A k tomu všemu ještě pořádná dávka východniarskeho humoru: „Ty nevieš, kde sú Kurimany?!“  Snad nikdo nepřišel sám. Jsou tu často tři generace rodin, které Quirín pomáhal zachraňovat a vracet na Boží cesty. Hlavní částí oslavy je samozřejmě mše svatá. Po ní se přesouváme z Domu sv. Cyrila a Metoděje na Starý Majer  u Sence. Nastává čas blahopřání a setkání, společného jídla i spočinutí ve vzpomínkách. Pane, děkujeme Ti za tohoto dobrého pastýře a prosíme, aby ještě dlouho ve zdraví, s moudrostí a sílou Ducha Svatého provázel nás i naše děti.

Martina


11. 08. 2018