31.5 – 2.6. v kapucínském klášteře sv. Felixe v Sušici

 

Program :     31.5.2019/ pátek /    :  19:00 h   uvítání – společná večeře

         1.6.2019 /sobota /    :  7:25    modlitba sv. růžence

                                                  8:00    Mše svatá

                                                  9:00    snídaně

                                                  10:00   katecheze

                                                  10:30   Adorace

                                                  11:30  sdílení

                                                  14:00   oběd

                                                  16:00  revize života v společenství

                                                  18:00 společný večer a grilování

                                                  21:00 korunka Božího milosrdenství

          2.6.2019 /neděle/  :    7:30  Mše svatá

                                                 8:30  snídaně  a úklid

                                                 10:00  modlitba sv.růžence - chodící

                                                 11:00 finální pozdravy

Prosím, hlaste se u Aleny : 720 495 259  /18 - 27.5.2019 nebudu na mobilu/

cena-dobrovolný příspěvek bratřím Kapucínům


31. 05. 2019