Tradiční setkání přátel komunity na Velehradě 5. a 6. července

Program pouti: 6-9,30  Palladium země České - Královská kaple.

                           8,30     Mše svatá novokněží České republiky.

                           8 - 14  Ruční přepisování Bible - Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje.

                           9,40    Modlitba růžence v bazilice.

                           10,30  Slavnostní mše svatá na nádvoří před bazilikou - hlavní celebrant a kazatel Mons. Charles D. Balvo, apoštolský nuncius v ČR, koncelebrují čeští a zahraniční biskupové

Mši svatou budeme dle možnosti slavit společně v prostoru mezi venkovním křížem a vstupem do baziliky (trička CNC sebou). Po mši svaté sraz u venkovního kříže a přesun na tradiční místo - zahrada Stojanova gymnásia, altánek. Sdílení, katecheze, setkání s arcibiskupem a velehradským farářem a další....). Předpokládáme ukončení do 16. hodiny. Těšíme se na Tebe. Ivanka, František.

 

Několik pokynů:

Vjezd osobních automobilů na Velehrad bude jen na povolenky. Dopravu návštěvníků z odstavných parkovišť bude v pátek 5.7.2019 zajišťovat kyvadlová autobusová doprava z Uherského Hradiště, ze Starého Města a z Tupes od 6 do 18 hodin. Odstavnými místy jsou do 17 hodin silnice I/55 Tovární, Staré Město a Tupesy hřiště.

více na www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule

 


05. 07. 2019