Nedlouho po otevření  Cenacola si  začala komunita každoročně připomínat své narozeniny. Vždy v nejbližší víkend k 16.07. si po čtyři dny připomínáme den, kdy nám Pán věnoval obrovský dar- společenství Cenacolo s mamou Elvírou. Také letos  nám svátek Panny Marie Karmelské  připomene, že máme za co Matce Boží děkovat.
Letos se opět pokusíme vypravit z České republiky zvláštní autobus, záleží na každém z nás, zda se naplní – pozvěte přátele a příznivce komunity. Pokud v termínu do 15. května nebude dostatek zájemců o společnou cestu autobusem, budeme dopravu řešit jako loni osobními auty.

 

Vzhledem k avízovanému velkému zájmu rodičů a přátel komunity doporučuji zájemcům přihlásit se co nejdříve po vyvěšení tohoto oznamu a zaplatit zálohu 2.000 Kč. PŘIHLASTE SE DO 15.5.2019 na níže uvedený e-mail,  abyste si tak  zajistili svou účast na tomto putování.   Po dobu  přípravy na cestu do Saluzza prosím o modlitby za úspěšný průběh letošního Svátku života,  zdraví mamy Elvíry a všech nemocných komunitních rodičů.


Organizací  letošního putování a pobytu v Saluzzu je pověřen František Chvátik
ze Zlína má telefon +420 604 220 320   e-mail: frantisekchvatik@centrum.cz .
Zálohu ve výši 2.000 Kč na osobu zašlete nejpozději do 31. května 2019 na účet 27-7094320217/0100 – do zprávy pro adresáta napište příjmení a za koho je tato platba. Záloha bude započítána do konečné ceny ať už pojedeme autobusem nebo auty.V případě společného putování autobusem je celková předpokládaná cena 6.650 Kč (doprava +  3x ubytování se snídaní). V případě nedostatku účastníků pojedeme auty a celková cena se zřejmě sníží. Jednáme také o doprovodu kněze.
Cestovní pojištění si každý vyřizuje sám. Stravenky během pobytu v komunitě  si každý platí sám na místě po příjezdu – 50 EUR na osobu (oběd a večeře v pátek, sobotu a neděli).

Při přihlašování nahlaste jméno, příjmení, datum  narození, bydliště, č. OP nebo pasu, č. tlf. a e-mailovou adresu, a také celé jméno toho, za kterým jedete do komunity a vztah k němu (matka, otec, sourozenec, syn, nevěsta atd.)
Ti, kteří nepojedou do Saluzza  s naší skupinou, t. zn. jedou individuálně (nedoporučujeme), se na webové stránce www.festadellavita.info zaregistrují sami a také si musí zařídit  vše včetně ubytování. Registrace je bezplatná, ale povinná. Všechny, kdo pojedou s naší skupinou, zaregistrujeme. Po příjezdu na kopec dostaneme jmenovku- PASS, kterou budeme nosit po celou dobu setkání na krku.
Čas a místo odjezdu autobusu ze Zlína upřesníme během června, dalším možným místem nástupu bude Brno.
Po  dobu celých čtyř  dnů bude příležitost přistoupit ke svátosti smíření. Mše svatá bude každý den v rámci programu setkání.

Očekáváme hojnou účast a pomoc, za drobné nedostatky se omlouváme předem a prosíme o odpuštění. Těšíme se  na společné putování.

František


11. 07. 2019