Komunitní dům Cenacolo

Zatím v České republice  není žádný dům Cenacolo. Za toto Boží dílo se modlíme a připravujeme se na čas, kdy komunita rozhodne o otevření domu u nás.

Nejbližší komunitní centrum a dům je na Slovensku.

 

Komunita Cenacolo

Komunita Cenacolo je křesťanské sdružení, které přijímá ztracené mladé lidi, nespokojené a bouřící se, zoufalé a beznadějné, teda všechny, kteří chtějí  najítít opět sami sebe, najít radost a smysl života.

Komunita se zrodila v červenci roku 1983, díky duchovnímu pochopení řádové sestry Elvíry Petrozzi, která chtěla darovat svůj život Bohu, především pak službou narkomanům a všem ztraceným mladým lidem. Středisko komunity je ve městě Saluzzo v Itálii. V současnosti má komunita víc jak 70 domů nacházejících se  v různých státech světa - v Itálii, Francii, Chorvatsku, Bosně a Hercegovině, Rakousku, Polsku, Irsku,  Slovensku, USA, Brazílii, Peru, Argentině, Portugalsku, Španělsku, Libérii, Mexiku, na Filipínách a v Paraguayi.

 Komunita Cenacolo pomáhá v současnosti více jak 1 200 děvčatům a chlapcům. Oni chtějí být světlem v tmě,  znakem naděje, živým svědectvím, že smrt nemá poslední slovo. Mladým se předkládá jednoduchý způsob života rodinného stylu, s odkrýváním darů práce, přátelství a víry ve Slovo Boží, které se stalo člověkem v Ježíšovi, mrtvém a vzkříšeném pro nás.

Komunita předkládá život ve víře, že jedině v Ježíši člověk nachází v plnosti sebe samého a že nikdo kromě Toho, který ho stvořil - Boha Otce nemůže obnovit jeho srdce, které se ztratilo v hříšném životě. Představitelé komunity se snaží, aby jejich síla pramenila především z Lásky, která se rodí z Kristova kříže, Lásky, která dává mrtvým život, osvobozuje uvězněné, navrací zrak slepým.

Děkujeme společně  Pánovi, protože nás dělá lidmi, kteří každodenně rozjímají Jeho Vzkříšeni, tu sílu, ve které každý den pozorujeme, jak se vrací úsměv do tváře toho, který ztratil veškerou Naději.

Naše Komunita není léčebna, ale škola života. Problém drogy má svoje kořeny v rodině a jenom rodina může problém zastavit.

 

Pilíře komunity 

Komunita Cenacolo je postavená na třech základních pilířích. Na modlitbě, práci a přátelství. Je zřejmé, že „ne každý den jsou hody“ a že život v komunitě je velmi těžký především pro lidi, kteří neměli předtím motiv žití a byli otroky látkových či nelátkových závislostí a většinou neměli v rodině vzor čistého života. Zároveň je ale obdivuhodné, jak se dokáží lidi zhruba dvaceti národností soustředit na každodenní všední život, na hledání sebe sama ve spolupráci s ostatními závislými, ale i nezávislými mladými lidmi ve všech domech komunity. I když jde o katolickou komunitu, podmínkou vstupu není být věřícím. Komunita přijímá všechny mladé lidi, kteří se chtějí naučit žít a jsou ochotní přijmout program komunity.

Pobyt v komunitě je  náročný. Ne tělesným utrpením, ale dodržováním režimu, což je pro každého závislého problém. Ti, kteří do komunity odcházejí se záměrem skutečně se naučit žít, najít motiv pro normální žití, jsou vždy úspěšní. Jedním z důvodů je to, že léčiteli (jinak zdravých lidí, bez psychických problémů) jsou ti mladí, kteří už část cesty přešli, jsou „v obraze“, umějí pochopit, co mladý člověk prožívá, když pociťuje, že ho nikdo nemá rád, když necítí žádné uznání, když nenachází uši, které by vyslechly jeho starosti, ale i radosti, či názory.

Vyrovnání se se závislostí je velmi těžké a je jen nepatrný počet jedinců, kteří to dokáží sami. Počet závislých je velmi velký a  při tlaku současné situace ve společnosti jejich počet roste, ať jde o závislost na lécích, drogách, automatech, alkoholu, nikotinu, počítačích, mobilech, pornografii nebo jiných. Část závislých, jak se ukazuje, je původně psychicky nemocných, převážná většina jsou však lidé, kteří byli před závislostí zdraví. Možností, jak se zbavit závislosti, není u nás mnoho, ale jsou. Všeobecně platný recept asi neexistuje. Nahoře popsaná možnost je velmi dobrou alternativou.