komunitní dům Cenacolo

V současné době v České republice bohužel není žádný dům Cenacolo, ačkoliv se všichni usilovně za toto modlíme a děláme pro to vše.

Nejbližší komunitní centrum a dům je na Slovensku:

 

Priatelia spoločenstva Cenacolo
občianske združenie

E.F.Scherera 40
92101 Piešťany
Slovakia

IČO:  45011982
Web:  www.cenacolo.sk

E-mail:  cdv_slovakia@hotmail.com

 

Pilíře komunity 

Komunita Cenacolo je postavená na třech základních pilířích. Na modlitbě, práci a přátelství. Je zřejmé, že „ne každý den jsou hody“ a že život v komunitě je velmi těžký především pro lidi, kteří neměli předtím motiv žití a byli otroky látkových či nelátkových závislostí a většinou neměli v rodině vzor čistého života. Zároveň je ale obdivuhodné, jak se dokáží lidi zhruba dvaceti národností soustředit na každodenní všední život, na hledání sebe sama ve spolupráci s ostatními závislými, ale i nezávislými mladými lidmi ve všech domech komunity. I když jde o katolickou komunitu, podmínkou vstupu není být věřícím. Komunita přijímá všechny mladé lidi, kteří se chtějí naučit žít a jsou ochotní přijmout program komunity.

Pobyt v komunitě je velmi náročný. Ne tělesným utrpením, ale dodržováním režimu, což je pro každého závislého problém. Ti, kteří do komunity odcházejí se záměrem skutečně se naučit žít, najít motiv pro normální žití, jsou vždy úspěšní. Jedním z důvodů je to, že léčiteli (jinak zdravých lidí, bez psychických problémů) jsou ti mladí, kteří už část cesty přešli, jsou „v obraze“, umějí pochopit, co mladý člověk prožívá, když pociťuje, že ho nikdo nemá rád, když necítí žádné uznání, když nenachází uši, které by vyslechly jeho starosti, ale i radosti, či názory.

Vyrovnání se se závislostí je velmi těžké a je jen nepatrný počet jedinců, kteří to dokáží sami. Počet závislých je velmi velký a  při tlaku současné situace ve společnosti jejich počet roste, ať jde o závislost na lécích, drogách, automatech, alkoholu, nikotinu, počítačích nebo jiných. Část závislých, jak se ukazuje, je původně psychicky nemocných, převážná většina jsou však lidé, kteří byli před závislostí zdraví. Možností, jak se zbavit závislosti, není u nás mnoho, ale jsou. Všeobecně platný recept asi neexistuje. Nahoře popsaná možnost je velmi dobrou alternativou.